home
UNIA EUROPEJSKA home o firmie produkty pliki do pobrania oferta pracy partner center kontakt
 
CodeSoft
Dzięki CODESOFT można łatwo zintegrować drukowanie kodów kreskowych z infrastrukturą przedsiębiorstwa zwiększając tym samym efektywność i kontrolę. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest zarządzanie kapitałem i zasobami, kontrola kanałów dystrybucji, zarządzanie zapasami CODESOFT dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej zaawansowanych systemów etykietowania.

Różne podmioty używają kodów kreskowych o różnej symbolice, jak np. Data Matrix w przemyśle motoryzacyjnym, czy UPC/EAN w handlu. Niezależnie od profilu prowadzonej działalności CODESOFT spełni wszystkie wymagania obecne, jak i przyszłe.
CODESOFT to program pozwalający zintegrować dane pochodzące z różnych źródeł, zarządzać nimi i łatwo wykorzystać przy tworzeniu etykiet.

Dzięki CODESOFT łatwo i elastycznie można zaprojektować i wydrukować etykiety z tekstem, kodem kreskowym, czy grafiką. Informacje zawarte na etykiecie można wprowadzić ręcznie lub wykorzystać istniejące bazy danych. Program obsługuje 41 standardów czcionek TrueType i kodów kreskowych, 9 standardów kodów 2D. Ponadto współpracuje z ponad 1000 modeli drukarek termicznych i termotransferowych i każdą drukarką Windows.

Zaawansowane projektowanie etykiet:

 • Wielodokumentowy interfejs – wyświetla kilka etykiet w tym samym czasie, dając możliwość pracy na kilku dokumentach jednocześnie oraz łatwego kopiowania i wklejania obiektów między różnymi etykietami.
 • Przeglądarka dokumentów, która może być wyświetlana, bądź nie. Tworzy listę różnych obiektów zawartych na etykietach i daje łatwy dostęp do każdego z nich. Na drugiej liście można kontrolować połączenia między obiektami a źródłem.
 • Blokada obiektów – pozwala na autoryzację lub ograniczenie dostępu do niektórych funkcji czy właściwości obiektu.
  Opcja podglądu umożliwia przeglądanie grafiki i etykiet przed otwarciem pliku.
 • Zaawansowane opcje tekstowe – duża ilość formatów tekstu, automatyczne ustawianie wielkości czcionki, edycja „na ekranie” i inne.

Liniowe i 2D kody kreskowe:

 • Asystent kodów kreskowych – Asystent UCC/EAN 128 pomaga użytkownikowi stworzyć kody UCC/EAN 128 zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • Obsługuje wszystkie ważniejsze 2D kody kreskowe: Data MAtrix, Aztek, RSS, Code 16, QR Code, PDF 417 i MicroPDF 417, MaxiCode.
  Obsługuje wszystkie ważniejsze kody liniowe: Code 39, standardy UPC/EAN, EAN 128, Code 93 i wiele innych.

Łączność z bazami danych/ przetwarzanie danych:

 • Obsługa Unicode sprawia, że program jest w pełni kompatybilny z plikami i bazami danych Unicode.
 • Obsługuje technologie OLE DB, jak również ODBC i pliki ASCII.
  Możliwość umieszczania na etykietach kolejnych numerów seryjnych, aktualnej daty, wzorów itp.
 • Elastyczne źródła danych pozwalają przechowywać wartości w plikach i wymieniać je między etykietami.

Narzędzia ułatwiające pracę:

 • User Manager – daje administratorowi możliwość ustanowienia dla każdego użytkownika praw dostępu do modyfikacji etykiet, możliwości drukowania, dostępu do baz danych, indywidualizacji interfejsu i ogólnego użytkowania programu.
 • Job Modifier – pozwala na modyfikację kodu drukarki.
 • Font Downloader – instaluje nie występujące w Windows czcionki bezpośrednio do drukarek termotransferowych tak, że wystepują one jako rezydentne czcionki drukarki, zwiększając prędkość druku.
 • Batch Print Manager – pomaga w kreacji indywidualnych plików dla wielo – dokumentowych zadań używając nazwy pliku etykiety i ilości etykiet jako danych zmiennych.
 • HTML Forms Generator – pozwala stworzyć indywidualny interfejs użytkownika do drukowania etykiet.
 • Code Converter – umożliwia import plików z dowolnej aplikacji i wydruk na dowolnej drukarce kodów kreskowych.
 • ActiveX Automation version 2 – interfejs pozwalający użytkownikom tworzyć i drukować etykiety z ich własnych aplikacji poprzez programowanie w Visual.Net, Skrypty Windows, Visual Basic, Visual C, Delphi i wiele innych języków.

Ważne dodatki:

 • POF Manager – tworzy i modyfikuje obiekty drukowane używając bardzo przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
 • Command File Interpreter (CFI) – sprawia, że elementy do druku (pliki z danymi) drukowane są automatycznie.
 • Teklynx Printpad 6000 – samodzielny terminal drukujący kody kreskowe.
 • Teklynx Wedgeware – oprogramowanie wzbogacające dane z dowolnego urządzenia szeregowego lub TCP/IP.

CODESOFT doskonale sprawdza się, gdy chodzi o maksymalizację efektywności działania drukarki. Daje nieporównywalny poziom kontroli. CODESOFT pozwala w pełni wykorzystać możliwości drukarki by móc drukować duże ilości etykiet w krótkim czasie. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą łatwo sterować opcjami drukarki, jak: prędkość wydruku, ustawienia obcinania i inne.
Tylko CODESOFT obsługuje ponad 1000 typów drukarek termicznych i termotransferowych, między innymi: Allen, Avery, Datamax, Eltron, Intermec, Novexx, Open Date, Paxar-Monarch, Printronix, Tec, Zebra, jak również dowolne drukarki Windows.

Używając CODESOFT można również projektować etykiety radiowe (etykiety przylepne wyposażone w elektroniczny chip). Za jego pomocą można też jednocześnie drukować etykiety radiowe i je programować.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer pracujący pod Windows
 • Procesor co najmniej 486 z 16 Mb RAM lub Pentium z 24 Mb RAM

OpcjeWersja programu
SPRINTPREMIERENTERPRISE
Ogólne
Wersja tylko do wydruku
Wersja sieciowa
UNICODE
Import z ftp
Printer Code Converter
Wielo-poziomowe anulowanie14040
Automatyczny zapis dokumentu
Hasło
Lock/Unlock Objects
Podgląd grafiki i etykiet
Opcja linii komend
Eksport etykiet jako grafika
RF Tag management
TCP/IP
Ukryte (nie drukowalne) obiekty
Redukcja koloru grafiki
Graficzne kody kreskowe9wszystkiewszystkie
Własne kody kreskowe drukarki
Pozycjonowanie obiektów
Specjalne wklejanie OLE
Opcja „dopasuj do wielkości ramki”
Opcja łączenia wyrazów
Pełne justowanie
Wielojęzyczna pomoc
Narzędzia
User Manager
Job Modifier
Printing Logfile
UCC/EAN 128 wizard, Maxicode wizard
Font downloader
COMet
HTML Forms generator
Batch Print Manager
Dodatki
Obsługa terminalu PRINTPAD 6000
Obsługa oprogramowania WEDGEWARE
Command File Interpreter (CFI)
POF Manager
Programowalność
ActiveX version 2/ActiveX version 1
Czytanie UFO
Zarządzanie bazą danych
Manager bazy danych
Baza danych ASCII/ODBC/OLE DB
Wielokrotne tablice
Filtry na tablicach
Tryb SQL
Kreacja/edycja/pytanie
Zapis pytania
Podgląd/wydruk
Zarządzanie źródłem danych
Elastyczne wklejanie daty
Elastyczne wklejanie czasu
Proponowane wartości/ lista do wyboru
Zmienne obrazy graficzne
Wymiana zmiennych
Wartości z pliku
Maska zewnętrzna
Bazy obliczenioweDecDec/AlphWszystkie
Połączone centra obliczeniowe
Kumulowanie wartości
Dodawanie tła do datyTylko wprowadzane
Zarządzanie formatami
Indywidualizacja
Ustawianie formatu wejściowego
Minimalna długość wejściowa
Automatyczne powiadamianie

Opcje
Ogólne
Wersja tylko do wydruku Można nadać hasło na etykietę. Dzięki temu podczas otwierania gotowej etykiety można ustawić opcję, aby użytkownik mógł tylko drukować etykietę bez możliwości edycji.
Wersja sieciowa Wersja sieciowa programu umożliwia pracę programu w sieci. Jest tylko jeden klucz zabezpieczający umieszczony na serwerze i z tego serwera czerpane są licencje na pozostałe komputery.
UNICODE Obsługa Unicode sprawia, że program jest w pełni kompatybilny z plikami i bazami danych Unicode.
Import z ftp Możliwość pobierania danych z serwera ftp
Printer Code Converter Code Converter is a  edition feature that allows you to convert existing printer-specific label formats over to editable label files in the label design software. Code Converter eliminates the need to make changes to embedded printer code by allowing changes to be made graphically. It allows you to upgrade or change label printers without redesigning your label formats.
Wielo-poziomowe anulowanie Umożliwia cofnięcie poprzedniej czynności np. przesunęliśmy obiekt i chcemy cofnąć ruch do tego służy UNDO (Anulowanie). W wersji sprint możliwe jest cofnięcie tylko ostatniej zmiany
Automatyczny zapis dokumentu Można ustawić automatyczny zapis dokumentu.
Hasło Można ustawić zabezpieczenie dostępu do programu hasłem.
Lock/Unlock Objects Pozwala na autoryzację lub ograniczenie dostępu do niektórych funkcji czy właściwości obiektu.
Podgląd grafiki i etykiet W momencie otwierania etykiet lub grafiki można ustawić podgląd na wybraną etykietę czy grafikę
Opcja linii komend Opcja daje możliwość wyświetlania linii komend.
Eksport etykiet jako grafika Można eksportować etykietę  do innych dokumentów jako grafikę.
RF Tag management Program ten umożliwia zarządzanie RF Tag.
TCP/IP Codsoft może współpracować z urządzeniami sieciowymi wykorzystującymi protokół TCP/IP.
Ukryte (nie drukowalne) obiekty Można zaznaczyć dany obiekt w ten sposób aby nie był on drukowany na etykiecie (Zaznaczony jest on na kolor czerwony)
Redukcja koloru grafiki Program umożliwia redukcję kolorów w obiektach graficznych (ustalanie kontrastu, jasności itp.)
Graficzne kody kreskowe Możliwość ustawiania na etykietach graficznych kodów kreskowych.
Własne kody kreskowe drukarki Każda drukarka ma w sobie zainstalowane własne kody kreskowe. Program umożliwia także drukowanie właśnie takich kodów kreskowych
Pozycjonowanie obiektów Program posiada możliwość pozycjonowania obiektów (wyrównywania do lewej, do prawe, wyrównywania względem innych obiektów itp. )
Specjalne wklejanie OLE Opcja ta umożliwia wklejanie obiektów OLE które są importowane z innych aplikacji np. Word, Exel itp.
Opcja "dopasuj do wielkości ramki" Możliwość dopasowania wstawionego obiektu do wielkości ramki.
Opcja łączenia wyrazów Opcja ta pozwala korzystać z łączenia wyrazów.
Pełne justowanie Możliwość justowania tekstu w polu tekstowym.
Wielojęzyczna pomoc Można ustawić obsługę programu w różnych językach. CodeSoft może być także w języku polskim.
Narzędzia
User Manager Daje administratorowi możliwość ustanowienia dla każdego użytkownika praw dostępu do modyfikacji etykiet, możliwości drukowania, dostępu do baz danych, indywidualizacji interfejsu i ogólnego użytkowania programu.
Job Modifier Pozwala na modyfikację kody drukarki.
Printing Logfile W programie istnieje możliwość tworzenia logów (raportów) z informacjami dotyczącymi drukowanych etykiet tzn. podawana jest data, czas rozpoczęcia druku, ilość wydrukowanych etykiet itp.
UCC/EAN 128 wizard, Maxicode wizard Jest to pomocne urządzenie w projektowaniu kodu UCC/EAN 128 (wstawianie poszczególnych znaczników)
Font downloader Instaluje nie występujące w Windows czcionki bezpośrednio do drukarek termotransferowych tak, że wystepują one jako rezydentne czcionki drukarki, zwiększając prędkość druku.
COMet Umożliwia pobieranie informacji z portów komputera (np. jeśli do komputera do portu COM podłączona jest waga to informacje z wagi mogą być przekazywane do programu CodeSoft).
HTML Forms generator Pozwala stworzyć indywidualny interfejs użytkownika do drukowania etykiet.
Batch Print Manager Pomaga w kreacji indywidualnych plików dla wielo – dokumentowych zadań używając nazwy pliku etykiety i ilości etykiet jako danych zmiennych.
Dodatki
Obsługa terminalu PRINTPAD 6000 Program przystosowany jest do współpracy z urządzeniem PRINTPAD 6000. Do tego urządzenia można załadować etykiety i drukować na kilku drukarkach. Jest to samodzielny terminal drukujący kody kreskowe.
Obsługa oprogramowania WEDGEWARE Oprogramowanie wzbogacające dane z dowolnego urządzenia szeregowego lub TCP/IP.
Command File Interpreter (CFI) Funkcja ta sprawia, że elementy do druku (pliki z danymi) drukowane są automatycznie.
POF Manager Tworzy i modyfikuje obiekty drukowane używając bardzo przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
Programowalność
ActiveX version 2/ActiveX version 1 Interfejs pozwalający użytkownikom tworzyć i drukować etykiety z ich własnych aplikacji poprzez programowanie w Visual.Net, Skrypty Windows, Visual Basic, Visual C, Delphi i wiele innych języków.
Czytanie UFO Interfejs umożliwiający czytania UFO.
Zarządzanie bazą danych
Manager bazy danych Program zawiera w sobie edytor baz danych. Można tworzyć tabele i pobierać z nich dane do druku. Pliki zapisują się w formacie *.dbf.
Baza danych ASCII/ODBC/OLE DB Program umożliwia łączenie się bezpośrednio z bazą np. napisaną w ACCESS-ie poprzez ODBC Data Source czy też OLE DB.
Wielokrotne tablice Opcja ta pozwala na tworzenie edycję oraz jednoczesne korzystanie z wielu tabel.
Filtry na tablicach Opcja ta daje możliwość filtrowania danych w tablicach i wyciągania danych które najbardziej nas interesują.
Tryb SQL CodSofta można przedstawić w tryb SQL.
Kreacja/edycja/pytanie Można samemu tworzyć oraz edytować zapytania SQL do bazy danych (SELECT * FROM adam.odb ORDER BY  Id_osoby)
Zapis pytania Opcja ta daje możliwość zapisu stworzonych zapytań.
Podgląd/wydruk Przed wydrukiem można zobaczyć co wydrukuje się na etykiecie kiedy dane pobierane są z bazy danych.
Zarządzanie źródłem danych
Elastyczne wklejanie daty Wstawianie daty systemowej. Przy uruchomieniu etykiety zawsze na etykiecie będzie aktualna data.
Elastyczne wklejanie czasu Wstawianie czasu systemowego. Przy uruchomieniu etykiety zawsze na etykiecie będzie aktualny czas.
Proponowane wartości/ lista do wyboru Można tworzyć listy wyboru przed samym drukowaniem.
Zmienne obrazy graficzne Możliwość wstawiania dowolnych obrazów graficznych w różnych formatach.
Wymiana zmiennych Funkcja daje możliwość wstawiania na etykiecie różnych rodzajów zmiennych.
Wartości z pliku Możliwość pobierania wartość z plików.
Maska zewnętrzna
Bazy obliczeniowe Codsoft daje możliwość daje możliwość współpracy z różnymi bazami obliczeniowymi Dec, Alph itp.
Połączone centra obliczeniowe Funkcja ta daje możliwość korzystania z połączonych centr obliczeniowych.
Kumulowanie wartości Opcja ta pozwala na zbieranie wartości z etykiety i zapisywanie ich do pliku.
Dodawanie przesunięcia do daty W programie można ustawiać przesunięcie daty systemowej o kilka dni (jest to przydatne w terminach ważności produktów).

Zarządzanie formatami
Indywidualizacja
Ustawianie formatu wejściowego Można ustalić, jaki format wejściowy będzie miała etykieta w momencie otwierania programu.
Minimalna długość wejściowa Można określić minimalna długość formatu wejściowego.
Automatyczne powiadamianie W programie ustawione są automatyczne Alerty służące do podawania informacji o błędach np. niewłaściwy rozmiar etykiety.

Copyright © Proper - All rights reserved