home
UNIA EUROPEJSKA home o firmie produkty pliki do pobrania oferta pracy partner center kontakt
 
LabelView
Dzięki nowemu designowi i narzędziom integrującym, ulepszonej obsłudze urządzeń peryferyjnych i wydajniejszemu sterownikowi LABELVIEW jest liderem na rynku programów do tworzenia i edycji etykiet

LABELVIEW obsługuje 10 rodzajów kodów kreskowych 2D i wszystkie ważniejsze typy kodów liniowych. Oprócz tego Asystent UCC/EAN 128 pomaga stworzyć właściwie sformatowane kody kreskowe i drukować je poprzez sieć wewnętrzną lub Internet.

Dodatkowym elementem jest opcja „Kształty” zawierająca setki przydatnych symboli do oznaczania np. materiałów niebezpiecznych, a także pozwalająca tworzyć własne biblioteki graficzne. LABELVIEW udostępnia wszystkie korzyści płynące z OLE DB, która daje uniwersalną integrację danych poprzez sieć wewnętrzną. Jest to rozwiązanie bardziej niezawodne i szybsze niż technologia ODBC.

Terminale do drukowania kodów kreskowych PRINTPAD CE dają moc obliczeniową komputera PC i mobilność laptopa. Terminale współpracują z ponad 850 różnymi drukarkami termicznymi i termotransferowymi i bardzo ułatwiają przesyłanie i produkcję wyrafinowanych etykiet używając LABELVIEW Pro lub LABELVIEW Gold. PRINTPAD CE może importować dane z wielu źródeł zewnętrznych, jak: wagi, czytniki kodów kreskowych i weryfikatory używając interfejsu USB, połączenia Ethernet, gniazda karty flash, jak również portu szeregowego, czy równoległego.

LABELVIEW został zaprojektowany by maksymalnie ułatwić projektowanie projektowanie drukowanie etykiet z kodem kreskowym, tekstem, grafiką, czy też danymi pochodzącymi z bazy danych. Program obsługuje ponad 30 rodzajów kodów kreskowych, czcionki True Type i współpracuje z ponad 850 różnymi drukarkami termicznymi i termotransferowymi. To wszystko daje użytkownikowi elastyczność i pozwala spełnić wymagania obecne i przyszłe.

W nowoczesnym biznesie dane pochodzą z wielu różnych źródeł. Wcześniej przeniesienie tych danych z oryginalnych aplikacji na etykietę było niezwykle trudne. Automatyczny serwer OLE LABELVIEW ujawnia swoje obiekty, procedury i właściwości tak, by mogły być kontrolowane przez inne aplikacje. Aplikacje takie jak: Visual Basic, Microsoft Access, Microsoft Excel, Delphi, C++, czy inne języki programowania mogą stworzyć całościowe aplikacje, które uczynią drukowanie etykiet znacznie prostszym.

LABELVIEW oferuje zaawansowaną komunikację z bazami danych, a nawet wbudowany edytor baz danych umożliwiający tworzenie pokrewnych baz danych używanych do produkcji etykiet i dający użytkownikowi elastyczność przy tworzeniu własnych raportów SQL. LABELVIEW obsługuje także plik DSN. Używając pliku DSN można rozlokować parametry DSN w postaci pliku tekstowego tak, że pliki mogą być rozdzielane między jednym komputerem a drugim przy użyciu administratora ODBC.

Pliki komend ułatwiają i przyspieszają drukowanie z aplikacji głównej lub Unix na dowolnej drukarce kodów kreskowych lub drukarce Windows. Wystarczy wysłać z aplikacji głównej prosty plik tekstowy lub plik bazy danych, a LABELVIEW automatycznie będzie zarządzać drukowaniem. Pliki komend są łatwe do wygenerowania z DOS, Windows, czy Unix. Oprogramowanie etykietujące może wysłać polecenie drukowania do dowolnej drukarki, a także dodać grafikę lub kody 2D.

Drukowanie etykiet do ogólnego użytku często wymaga wyrafinowanych możliwości projektowych. LABELVIEW oferuje wysoką funkcjonalność, możliwość dodawania kodów kreskowych, pól ze zmiennymi, grafiki, kształtów i kolorów. Program zawiera również opcje zaawansowanej komunikacji z bazami danych poprzez OLE DB i umożliwia bezpośrednie połączenie danych z etykietami.


Wymagania sprzętowe:

  • Komputer pracujący pod Windows
  • Procesor co najmniej 486 z 16 Mb RAM lub Pentium z 24 Mb RAM

Opcje Wersja programu
BASIC PRO GOLD
Ogólne
Platforma 32-bitowa 32-bitowa 32-bitowa
Wersja tylko do druku
Wersja sieciowa
Printer Code Converter
Przykłady etykiet
Dokumentacja i pomoc on-line
Anulowanie
Ukryte (niedrukowalne) obiekty
Import grafiki (bmp, pcx, JPG, tif i inne) Tylko wstawiane
Obsługa kolorów
Redukcja kolorów
Graficzne kody kreskowe
Własne kody kreskowe drukarki
Pozycjonowanie obiektów
Wielo-poziomowe zabezpieczenie hasłem
Hasła indywidualne etykiet
Podgląd etykiet
Wielo-języczna pomoc (18 języków)
Długie nazwy plików
Tworzenie własnych obiektów
Obsługa kodów 2D
Obsługa HIB
Bazy danych
Edytor baz danych (źródła danych DBF i ODBC)
ODBC
OLE DB
Dostęp do pola kluczowego bazy danych
Podgląd wydruku
Obsługa pliku DSN
Zindywidualizowany SQL
Zmienne
Elastyczne wklejanie daty i czasu
Zmienne obrazy graficzne
Współdzielone pliki seryjne
Połączone formuły
Dodawanie tła do daty
Pola wypełniane przez użytkownika
Ustawianie formatu wejściowego
Lista wyborów
Narzędzia
Raport śledzenia
Asystent UCC/EAN 128
Nadzorowanie daty
Nadzorowanie komunikacji
Kreator formuł Visual Basic
Obsługa PRINTPAD CE
Wybór etykiet
Pliki komend
Job Modifier
LABELVIEW Symbol True Type Font (specjalne symbole przemysłowe)
Programowalność
Automatyczny OLE
Klient OLE
DDE (Dynamiczna Wymiana Danych)

Opcje
Ogólne
PlatformaWszystkie nowe programy LabelView mają 32 bitową platformę, dzięki temu praca z programem jest bardzo szybka.
Wersja tylko do drukuMożna nadać hasło na etykietę. Dzięki temu podczas otwierania gotowej etykiety można ustawić opcję, aby użytkownik mógł tylko drukować etykietę bez możliwości edycji.
Wersja sieciowaWersja sieciowa programu umożliwia pracę programu w sieci. Jest tylko jeden klucz zabezpieczający umieszczony w serwerze i z tego serwera czerpane są licencje na pozostałe komputery.
Printer Code ConverterUmożliwia import plików z dowolnej aplikacji i wydruk na dowolnej drukarce kodów kreskowych.
Przykłady etykietProgram posiada przykładowe etykiety, grafikę którą można zaprogramować.
Dokumentacja i pomoc on-lineDoskonale rozwinięta pomoc.
AnulowanieUmożliwia cofnięcie poprzedniej czynności np. przesunęliśmy obiekt i chcemy cofnąć ruch do tego służy UNDO (Anulowanie).
Ukryte (nie drukowalne) obiektyMożna zaznaczyć dany obiekt w ten sposób aby nie był on drukowany na etykiecie (Zaznaczony jest on na kolor czerwony)
Import grafiki (bmp, pcx, JPG, tif i inne)Można umieszczać na etykiecie dowolne obiekty graficzne *.bmp, *.pcx, *.jpg i inne.
Obsługa kolorówProgram LabelView umożliwia drukowanie na różnych rodzajach etykiet w tym także na drukarkach kolorowych. Do tego celu została stworzona cała paleta kolorów do ustalania ostatecznego wyglądu koloru czcionek czy kodów kreskowych.
Redukcja kolorówProgram umożliwia redukcję kolorów w obiektach graficznych (ustalanie kontrastu, jasności itp.)
Graficzne kody kreskoweMożliwość ustawiania na etykietach graficznych kodów kreskowych.
Własne kody kreskowe drukarkiKażda drukarka ma w sobie zainstalowane własne kody kreskowe. Program umożliwia także drukowanie właśnie takich kodów kreskowych.
Pozycjonowanie obiektówProgram posiada możliwość pozycjonowania obiektów (wyrównywania do lewej, do prawe, wyrównywania względem innych obiektów itp. )
Wielo-poziomowe zabezpieczenie hasłemProgram daje możliwość zabezpieczenia na kilku poziomach (ustawienie hasła dostępu do programu czy do etykiety)
Hasła indywidualne etykietUstalenie hasła na każdą etykietę.
Podgląd etykietW momencie otwierania etykiet można ustawić podgląd na wybraną etykietę.
Wielo-języczna pomoc (18 języków)Można ustawić obsługę programu w różnych językach. LabelView może być także w języku polskim.
Długie nazwy plikówPliki programu LabelView mogą mieć długie nazwy.
Tworzenie własnych obiektówMożna tworzyć własne obiekty graficzne (linie, koła, prostokąty itp.)
Obsługa kodów 2DMożliwość umieszczania na etykietach kodów 2 - wymiarowych.
Obsługa HIBProgram obsługuje linerany kod HIB. Dostępne są dwa standardy kodów HIBC-LIC oraz HIBC-UCC.
Bazy danych
Edytor baz danych (źródła danych DBF i ODBC)Program zawiera w sobie edytor baz danych. Można tworzyć tabele i pobierać z nich dane do druku. Pliki zapisują się w formacie *.dbf. W Edytorze baz danych można otwierać też pliki z ODBC.
ODBCProgram umożliwia łączenie się bezpośrednio z bazą np. napisaną w ACCESS-ie poprzez ODBC Data Source. Nie jest do tego potrzebny edytor baz danych.
OLE DBUmożliwia stworzenia połączenia OLE DB pomiędzy etykietą a bazami danych napisanych w innych aplikacjach np. Oracle, SQL Serwer itp.
Dostęp do pola kluczowego bazy danychDzięki tej opcji w sposób jednoznaczny możemy określić powiązania między rekordami poszczególnych tabel.
Podgląd wydrukuPrzed wydrukiem można zobaczyć co wydrukuje się na etykiecie.
Obsługa pliku DSNMożna tworzyć połączenia z innymi aplikacjami poprzez pliki DSN.
Zindywidualizowany SQLMożna samemu pisać zapytania SQL do bazy danych (SELECT * FROM adam.odb ORDER BY  Id_osoby)
Zmienne
Elastyczne wklejanie daty i czasuNa etykietach można umieszczać datę systemową ora czas systemowy, dzięki temu przy każdym otwarciu etykiety będzie aktualna data i czas.
Zmienne obrazy graficzneMożliwość wstawiania dowolnych obrazów graficznych w różnych formatach.
Współdzielone pliki seryjneMożna stworzyć plik w którym będzie przykładowa wartość liczbowa i podczas drukowania wartość ta ma zwiększać się o 1. Automatycznie do w pliku tym wartość ta będzie zwiększała się do zadanej wartości. (np. inkrementacja liczb przy druku)
Połączone formułyW polach można stosować pewne funkcje, które są stałe w programie. Tworzy się w ten sposób gotowe formuły do wyliczania wartości średnich czy dzielenia modulo 2. Tych funkcji jest bardzo dużo oto przykładowe z nich: add(), ascii(), cyclenumber(), itd.
Dodawanie przesunięcia do datyW programie można ustawiać przesunięcie godzin czy dni (jest to przydatne w terminach ważności produktów).
Pola wypełniane przez użytkownika
Ustawianie formatu wejściowegoOpcja ta pozwala wprowadzać dane w pola przed samym wydrukiem.
Lista wyborówMożna tworzyć listy wyboru przed samym drukowaniem.
Narzędzia
Raport śledzeniaW programie istnieje możliwość tworzenia logów (raportów) z informacjami dotyczącymi drukowanych etykiet tzn. podawana jest data, czas rozpoczęcia druku, ilość wydrukowanych etykiet itp.
Asystent UCC/EAN 128Jest to pomocne urządzenie w projektowaniu kodu UCC/EAN 128 (wstawianie poszczególnych znaczników)
Nadzorowanie danychFunkcja ta umożliwia pobieranie danych np. z czytnika i automatycznie zapisuje dane w rekordach tabeli (można ustawić w jakich odstępach czasowych ma pobierać dane)
Nadzorowanie komunikacji (CommWatch)Umożliwia pobieranie informacji z portów komputera (np. jeśli do komputera do portu COM podłączona jest waga to informacje z wagi mogą być przekazywane do programu LabelView).
Kreator formuł Visual BasicMożna tworzyć własne skrypty Visual Basic
Obsługa PRINTPAD CEProgram przystosowany jest do współpracy z urządzeniem PRINTPAD CE, 500, 2000, 4000. Do tego urządzenia można załadować etykiety i drukować na kilku drukarkach.
Wybór etykietDaje możliwość wyboru etykiety przed drukiem.
Pliki komendPliki komend mogą być używane do pominięcia informacji wygenerowanych przez inne systemy i inne komputery.
Job ModifierPozwala na modyfikację kodu drukarki.
LABELVIEW Symbol True Type Font (specjalne symbole przemysłowe)W programie można używać różnych czcionek. Oprócz tych skalowanych które są w drukarce to także wszystkie czcionki TruType dostępne pod Windowsem
Programowalność
Automatyczny OLENa przykład: można napisać program w Visual Basic lub C++, który będzie otwierał LabelView, wywoływał etykietę, wypełniał pola danych zmiennych i określał liczbę kopii etykiety. Automatyczny OLE powinien być uzywany wyłącznie przez zaawansowanych użytkowników znających bardzo dobrze oba programy.
Klient OLE
DDE (Dynamiczna Wymiana Danych)To urządzenie wykorzystuje Visual Basic oraz C++ do pobierania danych z innych źródeł.

Copyright © Proper - All rights reserved