home
UNIA EUROPEJSKA home o firmie produkty pliki do pobrania oferta pracy partner center kontakt
 
Formalności
Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu kodów kreskowych.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i odesłanie go wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i nadania numeru REGON oraz NIP. Prosimy też o przesłanie oświadczenia VAT-owskiego upoważniającego nas do wypisywania faktur bez podpisu osoby przez Państwa upoważnionej.

OPŁATY: Uzyskanie kodu kreskowego i wpisanie do ogólnoświatowego systemu EAN wymaga uiszczenia następujących opłat:

  • za przyjęcie firmy do systemu EAN (opłata jednorazowa uzależniona od ilości potrzebnych numerów):
Liczba numerów Opłata
do 100 250 zł.
do 1 000 500 zł.
do 10 000 1 000 zł.
do 100 000 3 000 zł.
  • opłata roczna uzależniona od wielkości przychodów firmy:
Przychody Opłata
do 2 mln zł. 100 zł.
2 – 5 mln zł. 200 zł.
5 – 10 mln zł. 500 zł.
10 – 20 mln zł. 1 000 zł.
20 – 50 mln zł. 1 800 zł.
50 – 100 mln zł. 2 600 zł.
100 – 500 mln zł. 3 400 zł.
powyżej 500 mln zł. 4 200 zł.
  • 120 zł. + 22% VAT za dokonanie formalności związanych z uzyskaniem kodu

Wpłaty należy dokonać na konto firmy „PROPER” wraz z przesłaniem dokumentów. Termin nadania kodu kreskowego – do 7 dni roboczych od momentu przesłania dokmentów i potwierdzenia wpłaty.

PROPER SP. J.
ul. Kamienna 17
62-081 Wysogotowo k/Poznania
BBG II O/Poznań 09 1160 2202 0000 0000 6089 1422

Pełną dokumentację związaną z przyznaniem Państwu kodów kreskowych prześlemy pocztą.

Wniosek »

Copyright © Proper - All rights reserved